Stare propadajoče bitumenske plasti pogosto zadržujejo vlago in se jim v bližini razpok dimenzije spreminjajo, zato so plasti podvržene drsenju. V takih primerih sanacijskega sloja ne smemo privariti s polno površino, ampak samo točkovno, da odstranimo vodne hlape in preprečimo, da bi se razpoke prenašale iz starega na novi hidroizolacijski sloj.

Doslej je bilo potrebno v ta namen uporabiti dodatne preluknjane ali reliefne trakove, da bi zagotavljali točkovno vezavo in onemogočali spontano popolno samozavaritev obeh slojev ob poletnih temperaturah.

Podjetje INDEX je v ta namen razvila nekaj sistemov sanacije  streh s poškodovano bitumensko hidroizolacijo, ki vsi bazirajo na posebnih v ta namen razvitih trakovih, ki že imajo vgrajen sistem, ki zagotavlja samo točkovno povezavo starega in novega hidroizolacijskega sloja in onemogoča spontano samozavaritev, zato ni potrebe po dodatnih perforiranih trakovih.

DVOSLOJNA SANACIJA STARE TOPLE BITUMENSKE STREHE – TERMOIZOLACIJA JE DELNO PREMOČENA – BREZ DODATNE ZAŠČITE

A – Obstoječa bitumenska hidroizolacija
B – Termoizolacija – plošče iz mineralne volne, gostote 155-160 kg/m3 – delno premočene
C/D – Dvoslojna hidroizolacija

VARIANTA A:
TECTENE REROOF STRIP BASE P
STANDARDNI ZAKLJUČNI TRAK Z MINERALNIM POSIPOM ALI BREZ POSIPA V PRIMERU OBRNJENE STREHE
VARIANTA B:
VAPORDIFUSER
STANDARDNI ZAKLJUČNI TRAK Z MINERALNIM POSIPOM

 

vapordiffuser1

 

 

vapordiffuser2

 

 

vapordiffuser3

 

V obeh primerih prvi sloj:
– delno (cca 40 % površine) privarimo z vgrajenim sistemom termolepilnih trakov oziroma čepov na spodnji površini traku na obstoječo bitumensko hidroizolacijo, obenem postavimo sistem zračnikov za izsuševanje strehe, zaključni trak pa polno zavarimo na prvi sloj.

 

TECTENE REROOF STRIP BASE P – je sistemski trak za izvedbo prvega sloja dvoslojne sanacije bitumenskih streh. Trak ima na spodnji površini samolepilne pasove, ki jih aktiviramo z lahnim segrevanjem s plamenikom, ostali del površine pa je popeskan, kar onemogoča spontano samozavaritev.

MINERAL TECTENE REROOF STRIP P – je sistemski trak enake izvedbe kot predhodno trak, le da ima zgornjo površino traku zaščiteno s slojem mineralnega škrilja in služi za enoslojno sanacijo.

VAPORDIFUSER – je sistemski trak za izvedbo prvega sloja dvoslojne sanacije bitumenskih streh. Na spodnji strani ima trak sistem večjih čepkov, ki se ob segrevanju odebelijo, postanejo zelo lepljivi in trak se z cca 40 % površine zavari na staro bitumensko oblogo. Trak je tudi izredno uporaben za varjenje na neravne površine.

MINERAL TECTENE RINOVA – je trak namenjen za enoslojno obnovo oziroma sanacijo starih bitumenskih oblog, ki kažejo znake progresivnega propadanja, vendar so še vodotesne. Spodnja površina traku je zelo termolepilna in se izredno učinkovito sprime s starimi oblogami, zgornja površina pa je zaščitena s slojem mineralnega škrilja.